top of page

לקוחות

לקוחות החברה משתייכים, למעט מספר יוצאי דופן, לשני פלחי שוק עיקריים – ארגונים מתחום התשתיות, הבינוי וההנדסה האזרחית [לרבות מים, תחבורה ואנרגיה] וחברות מתחום התעופה, החלל והתעשיות הביטחוניות

ארגונים וחברות אלה כוללים חברות ענק בינלאומיות, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים, כמו גם חברות הנדסה וניהול פרויקטים וחברות ייעוץ.

להשאר קרובים ללקוחותינו - זהו ״טבע שני״ עבורנו. אנו גאים על כך שלקוחותינו סומכים עלינו שנעמוד לצידם ונסייע להם לעמוד ביעדי הפרויקטים ולהביאם לגמר בזמן, בתקציב ובתכולה.

להלן רשימה חלקית של לקוחות שער:

 לקוח שער:תעשיה אוירית אלת״אֿ
לקוח שער: תעשיה צבאית
לקוח שער: תעשיה אוירית
לקוח שער: אלישרא
RTNC.png
לקוח שער: רשות שדות התעופה
לקוח שער: מוריה
לקוח שער: רכבת ישראל
לקוח שער: תה״ל
לקוח שער: WSP
Netivey_Ayalon.JPG
Mosessco.png

ניהול לוחות זמנים בפרויקט, ניהול סיכונים בפרויקט, כתיבת מכרזים

עדן.jpg
לקוח שער: נת״ע
לקוח שער: מקורות
לקוח שער: חל״י
Avrahami_Logo.gif
אדלטק_edited.png
Shaar's logo
bottom of page