הלוגו של חברת שער ניהול פרויקטים ומכרזים

לקוחות

לקוחות החברה משתייכים, למעט מספר יוצאי דופן, לשני פלחי שוק עיקריים – ארגונים מתחום התשתיות האזרחיות [לרבות מים, תחבורה ואנרגיה] וחברת תעשייתיות מתחום התעופה, החלל והתעשיות הביטחוניותארגונים וחברות אלה כוללים חברות ענק בינלאומיות, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים, כמו גם חברות הנדסה וניהול פרויקטים וחברות ייעוץ.

 

להשאר קרובים ללקוחותינו זהו ״טבע שני״ עבורנו. אנו גאים על כך שלקוחותינו כולם סומכים עלינו שנעמוד לצידם ונסייע להם בשאיפה המשותפת - לעמוד ביעדי הפרויקטים ולהביאם לגמר בזמן, בתקציב ובתכולה.

להלן רשימה חלקית של לקוחותינו:

 לקוח שער:תעשיה אוירית אלת״אֿ
לקוח שער: תעשיה צבאית
לקוח שער: תעשיה אוירית
לקוח שער: אלישרא
RTNC.png
לקוח שער: רשות שדות התעופה
לקוח שער: תה״ל
לקוח שער: מוריה
Netivey_Ayalon.JPG
לקוח שער: WSP
לקוח שער: רכבת ישראל
לקוח שער: נת״ע
לקוח שער: מקורות
לקוח שער: חל״י
Mosessco.png

ניהול לוחות זמנים בפרויקט, ניהול סיכונים בפרויקט, כתיבת מכרזים

עדן.jpg