top of page

הכנת מסמכי התקשרות וכתיבת מכרזים

שער מספקת סיוע, תמיכה ו/או הובלה של כתיבה והכנת מכרזים מקומיים ובינלאומיים, משלב גיבוש הקונספט ועד להפצה ופרסום [Camera Ready].

שער מספקת סיוע, תמיכה ו/או הובלה של כתיבה והכנת מכרזים מקומיים ובינלאומיים, משלב גיבוש הקונספט ועד להפצה ופרסום [Camera Ready].

ניהול המכרז נשען על תפיסה משולבת, ניהולית- פרוייקטלית, ומבוסס על רקע מקצועי מעמיק וניסיון עשיר בתהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים במגוון רחב מאוד של תחומי תוכן ודיסציפלינות מקצועיות.

השירותים המוצעים כוללים, בין השאר:

  • סיוע בהגדרת מבנה המכרז [RFP, RFT, ITT, ITB], הכנת מתווה ורקע לכתיבה

  • גיבוש הדרישות המפורטות מהמציעים וכתיבת מסמך הגדרת תכולת העבודה [SOW]

  • סיוע באפיון הדרישות הטכניות ובכתיבת מסמך הדרישות הטכניות [Technical Spec]

  • סיוע בתהליכי הנדסת המערכת ובאפיון מערכות מורכבות [בדגש על מערכות ומערכים של מערכות]

  • סיוע בהגדרה ואפיון התקשרויות מול גורמי משהב"ט וצה"ל

  • סיוע בניתוח ההצעות והערכתן

Shaar's logo
bottom of page