top of page

ייעוץ וניהול לוחות זמנים

שער מספקת שירותי ניהול זמנים בפרויקטים מורכבים

חברת שער מספקת שירותים מקצועיים של תכנון והקמת לוחות זמנים לפרויקטים גדולים וקטנים, מורכבים ופשוטים, כמו גם למגה פרויקטים ותוכניות [Programs].

יועצי הלו"ז של שער הקימו מערכי לו"ז לפרויקטים גדולים ורבים, בתחומים שונים ומגוונים, ומנהלים אותם לאורך חיי הפרויקט. בתחום התשתיות והבינוי מנהל צוות שער את לוחות הזמנים במגה-פרויקטים כגון הקו האדום של הרכבת הקלה בת"א, פרויקט "אופק רחב" להעתקת מחנות צה"ל לרמלה, ופרויקט הרחבת המערך המסילתי ותחנת הרכבת בנתב"ג. בתחומי תוכן אחרים, מנהלים מומחי שער לוחות זמנים בפרויקטי IT גדולים עבור משרדי ממשלה וגופי ציבור גדולים.

צוות שער כולל פלנרים/Planners בעלי יכולת תכנון לו"ז אסטרטגי וראיה כלל מערכתית; ויועצי לו"ז/Schedulers המנוסים בהקמת לוחות זמנים, בקרתם ותחזוקתם לאורך חיי הפרויקט.

כל יועץ לו"ז מצוות שער פועל בהתאם למתודולוגיות מוכחות המגדירות את ארכיטקטורת הלו"ז בהתאם לשכבות המידע הנדרשות, תוך שימוש בכלי תכנון ודיווח המשלבים את המימד הגיאוגרפי, כלי אינטגרציה וכיו"ב.

לצורך הקמת הלו"ז וניהולו, עושה צוות שער שימוש בכלים ממוחשבים מגוונים בהתאם לאופי הפרויקט וצרכיו, ובכלל זה WBS Schedule Pro, MS Project, MS Project Server, Primavera, Tilos ועוד.

#יועץ_לו"ז

#יועץ_לוחות_זמנים

#ייעוץ_לו"ז

#ייעוץ_לוחות_זמנים

Shaar's logo
bottom of page